Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Cleverton usluge d.o.o. 

 

Projekt „ComingLate“ koji provodi poduzeće Cleveron usluge d.o.o. sufinanciran je iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda u sklopu Poziva „Inovacije novoosnovanih MSP“.

Projektom se nastoji podići razvoj i konkurentnost tvrtke kroz uvođenje naprednih rješenja, a time sudjelovati i u razvoju nacionalne, regionalne, i europske konkurentnosti naspram ostatka svijeta. Ulaganje se odnosi na razvoj inovativnog uređaja ComingLate, koji predstavlja inteligentni pretinac namijenjen pohranjivanju ključa ili kartice putem softvera-poslovne aplikacije, te nabavku opreme. Uvođenjem novih rješenja poduzeće će poboljšati investicijsko okruženje prema novonastalim tvrtkama koje se bave inovativnim rješenjima, proširiti usluge koje pruža te na taj način odgovoriti na sve tržišne zahtjeve.

Projekt je podijeljen u sljedeće elemente:

  • Element 1 – Prilagodba razvijanog proizvoda/ulsuge zahtjevima tržišta
  • Element 2 – Komercijalizacija rezultata istraživanja i razvoja
  • Element 3 – Dodatne aktivnosti vezane uz aktivnost 1. i/ili 2.
  • Element V – Promidžba i vidljivost
  • Element PM – Upravljanje projektom i administracija

Cilj Poziva: Poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Specifični cilj projekta je imati jednostavan proizvod i aplikaciju koja će omogućiti u stvarnom vremenu praćenje dolazaka i odlazaka gostiju 24/7. Uspostavljanje poslovnog modela za globalnu komercijalizaciju.

Ukupna vrijednost projekta je 1.833.999,98 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 1.480.910,40  HRK.

Više informacija:
+385 91 9465 808
banditron@banditron.hr             

www.strukturnifondovi.com
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

www.strukturnifondovi.hr.